تو درس خاصی ضعف داری؟! پس چرا معطلی؟ با ما اشکالاتو برطرف کن

ما سعی کردیم با بهترین قیمت معلم هایی رو برات انتخاب کنیم که واقعا خودشون تونستن تو اون درس کنکور نتیجه بگیرن…