نمونه ای از تدریس آنلاین برای دانش آموزان شهرستان

در این روش شما از طریق نرم افزار Skype تصویر معلم و تخته درس رو خواهید دید و حتی میتونید کل کلاس رو ضبط کنید!